Predmet poslovanja SPORT TEAM-a j.d.o.o.

 • Upravljanje i održavanje sportskih građevina
 • Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • Poslovanje nekretninama
 • Posredovanje u prometu nekretnina
 • Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • Čišćenje svih vrsta objekata
 • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • Sportske djelatnosti
 • Sportska priprema
 • Sportska rekreacija
 • Sportska poduka
 • Sportska obuka, organiziranje i provođenje redovitih sustava treninga radi pripreme za natjecanja
 • Djelatnost posrednika u korist pojedinca za dobivanje angažmana u sportu (menagering)
 • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering)
 • Pružanje usluga smještaja
 • Prijevoz za vlastite potrebe
 • Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Zastupanje stranih tvrtki
 • Pružanje intelektualnih usluga i savjetovanja za sva područja sporta i sportske rekreacije
 • Izrada elaborate, planova i programa
 • Savjetovanje, te poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada
 • Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
 • Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • Promidžba (reklama i propaganda)
 • Pružanje usluga u nautičkom, seoskom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
 • Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • Turističke usluge u nautičkom turizmu
 • Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava
 • Organiziranje, prodaja i provođenje turističkih programa
 • Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • Organiziranje koncerata, priredbi, revija, izložbi, festivala, zabavnih igara i sl.
 • Snimanje, distribucija i prikazivanje filmova i videofilmova